Pogoji za sodelovanje v akciji ZELENE POTI

 1. Organizator akcije ZELENE POTI je MLEKARNA CELEIA, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče (»Mlekarna Celeia«). Posameznik sodeluje v akciji ZELENE POTI tako, da preko izbranega načina (spletna stran) odda svoj predlog za aktivno preživetje dneva (sprehod, pohod oz. drugi načini). Z oddajo predloga posameznik v celoti sprejema te Pogoje za sodelovanje v akciji ZELENE POTI (»Pogoji ZP«).
 2. Sodelujejo lahko posamezniki – fizične osebe, ki so stari najmanj 16 let. Sodelujoči izrecno izjavljajo in se strinjajo, da:
  1. so prispevek pripravili sami in prispevek ne krši avtorski pravic oz. drugih pravic intelektualne lastnine;
  2. na prispevku ne bo navedeno, kdo ga je pripravil;
  3. ima Mlekarna Celeia pravico prispevek kadarkoli odstraniti oz. zavrniti objavo prispevka iz kakršnihkoli razlogov ali pa prispevek popraviti;
  4. se prispevek javno objavi na spletni strani Mlekarne Celeia ali na drugih spletnih straneh ter v drugih materialih in/ali medijih (tiskanih ali elektronskih) z namenom promocije Mlekarne Celeia, dogodkov, namenjenih promociji Mlekarne Celeia in izdelkov/storitev Mlekarne Celeia;
  5. ima Mlekarna Celeia od sodelujočega pravico zahtevati dodatna pojasnila glede pripravljenega prispevka;
  6. avtor prispevka na Mlekarno Celeia prenaša materialne avtorske pravice za območje celotnega sveta, za tako dolgo dobo, kot je po pravu Republike Slovenije varovana avtorska pravica, neizključno in v neomejenem obsegu, pri čemer se obseg prenosa pravic tolmači skladno z namenom prenosa. Kot »namen prenosa« se smatra uporaba prispevka v promocijski aktivnostih Mlekarne Celeia (objava na spletu, v tiskanih medijih, v oglasih preko televizije ipd.).
 3. Sodelujoči se s pripravo prispevka strinja, da se pripravljen prispevek javno objavi na spletnih straneh družbe Mlekarne Celeia, pri tem pa se ne objavijo podatki o avtorju prispevka. Sodelujoči za pripravo prispevka ne prejme nobenega nadomestila oz. plačila.
 4. Varovanje osebnih podatkov: Osebni podatki posameznikov, ki sodelujejo v akciji, se bodo obdelovali izključno v obsegu, kot je s strani posameznika podano soglasje. Posameznik lahko sodeluje v akciji in pripravi prispevek tudi če ne poda soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.
 5. Mlekarna Celeia ima pravico te pogoje kadarkoli spremeniti, pri čemer se spremembe javno objavijo na enak način, kot so objavljena prvotna pravila. Sodelujoči ne bodo posebej osebno obveščeni o takšni spremembi.

Arja vas, junij 2018 - V.01

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.