Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri »Dodaj svojo točko na zemljevid ZELENE POTI«

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Dodaj svojo točko na zemljevid ZELENE POTI« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala na zidu Facebook strani (na uradni strani ZELENE DOLINE; v nadaljevanju Facebook stran), Instagram profilu ZELENE DOLINE (v nadaljevanju Instagram profil) in spletni strani ZELENE POTI (v nadaljevanju: spletna stran).

Nagradna igra ni na noben način povezana z omrežjem Facebook ali Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre. Izvzeta sta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju.

Namen nagradne igre je dodajanje točk na zemljevid ZELENE POTI.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani ZELENE DOLINE (v nadaljevanju: Facebook stran) in Instagram profilu ZELENE DOLINE (v nadaljevanju: Instagram profilu), lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.

3. Način sodelovanja v nagradni igri

3.1 Nagradna igra 6. 8. 2018

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na spletno stran ZELENE POTI od 6. 8. do 8. 8. 20:00 doda novo točko, opremljeno s fotografijo in opisom poti. Med vsemi, ki bodo na spletni zemljevid ZELENE POTI dodali opremljeno točko do 8. 8. 2018 do 20:00, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo prejela nagrado.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko na spletno stran doda več točk, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevana le ena. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Nagradna igra se zaključi 9. 8. 2018 ob 12 h, ko na Facebook strani objavimo zmagovalno fotografijo dodane točke. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegova fotografija lokacije, če bo med nagrajenci, objavljena na uradnih profilih Zelene Doline (na družbenih omrežjih).

3.2 Nagradna igra 13. 8. 2018

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na spletno stran ZELENE POTI od 13. 8. do 15. 8. 20:00 doda novo točko, opremljeno s fotografijo in opisom poti. Med vsemi, ki bodo na spletni zemljevid ZELENE POTI dodali opremljeno točko do 15. 8. 2018 do 20:00, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo prejela nagrado.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko na spletno stran doda več točk, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevana le ena. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Nagradna igra se zaključi 16. 8. 2018 ob 12 h, ko na Facebook strani objavimo zmagovalno fotografijo dodane točke. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegova fotografija lokacije, če bo med nagrajenci, objavljena na uradnih profilih Zelene Doline (na družbenih omrežjih).

3.3 Nagradna igra 20. 8. 2018

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na spletno stran ZELENE POTI od 20. 8. do 22. 8. 20:00 doda novo točko, opremljeno s fotografijo in opisom poti. Med vsemi, ki bodo na spletni zemljevid ZELENE POTI dodali opremljeno točko do 22. 8. 2018 do 20:00, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo prejela nagrado.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko na spletno stran doda več točk, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevana le ena. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Nagradna igra se zaključi 23. 8. 2018 ob 12 h, ko na Facebook strani objavimo zmagovalno fotografijo dodane točke. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegova fotografija lokacije, če bo med nagrajenci, objavljena na uradnih profilih Zelene Doline (na družbenih omrežjih).

3.4 Nagradna igra 18. 9. 2018

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na spletno stran ZELENE POTI od 18. 9. do 20. 9. 20:00 doda novo točko, opremljeno s fotografijo in opisom poti. Med vsemi, ki bodo na spletni zemljevid ZELENE POTI dodali opremljeno točko do 20. 9. 2018 do 20:00, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo prejela nagrado.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko na spletno stran doda več točk, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevana le ena. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Nagradna igra se zaključi 21. 9. 2018 ob 12 h, ko na Facebook strani objavimo zmagovalno fotografijo dodane točke. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegova fotografija lokacije, če bo med nagrajenci, objavljena na uradnih profilih Zelene Doline (na družbenih omrežjih).

3.5 Nagradna igra 25. 9. 2018

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na spletno stran ZELENE POTI od 25. 9. do 27. 9. 20:00 doda novo točko, opremljeno s fotografijo in opisom poti. Med vsemi, ki bodo na spletni zemljevid ZELENE POTI dodali opremljeno točko do 27. 9. 2018 do 20:00, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo prejela nagrado.

S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko na spletno stran doda več točk, pri nagradnem žrebu pa bo upoštevana le ena. Vsak posameznik lahko prejme samo eno nagrado.

Nagradna igra se zaključi 28. 9. 2018 ob 12 h, ko na Facebook strani objavimo zmagovalno fotografijo dodane točke. Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegova fotografija lokacije, če bo med nagrajenci, objavljena na uradnih profilih Zelene Doline (na družbenih omrežjih).

4. Nagradni sklad in podelitev nagrad

Nagrada je steklenička za vodo ZELENE POTI.

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni preko elektronske pošte, njihova nagrajena točka pa bo objavljena na Facebook strani.

Organizator bo med avtorji vseh dodatnih točk na spletni strani v poslovnih prostorih organizatorja izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel nagrado. V žrebanje bodo vključeni avtorji vseh dodanih točk, ki bodo objavljene na spletni strani ZELENE POTI v času trajanja nagradne igre.

Lastnik dodane točke bo obvestilo o nagradi prejel prek javnega elektronskega sporočila. Lastnik dodane točke in prejemnik nagrade mora v roku enega tedna od obvestila prek elektronske pošte sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj pošte, da mu lahko nagrado pošljemo.

Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, organizator nagrade ne bo mogel izročiti.

Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali za druge izdelke.

5. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je nižja od 42 € z DDV, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

Nagrada je steklenička za vodo ZELENE POTI.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator nobenih podatkov, zbranih v nagradni igri, ne bo hranil dlje, kot je potrebno za namene obveščanja o nagradni igri in pošiljanja nagrad.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007). Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjih odstavkih, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek e-naslova info@mlekarna-celeia.si zahtevajo, da v 48 urah od oddaje zahtevka preneha uporabljati njihove osebne podatke za namene nagradne igre in jih trajno uniči v 10 dneh po zaključku nagradne igre.

7. Končne določbe in odgovornost organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani ZELENE DOLINE.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook strani ZELENE DOLINE ali Instagram profila ZELENE DOLINE ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge,

- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

- vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

Za dodatne informacije lahko pišete na info@mlekarna-celeia.si

 

Arja vas 92, 3301 Petrovče, 6. 28. 2018